V návaznosti na předcházející aktivity byl v období let 2011–2013 realizován projekt "Ochrana a podpora sýce rousného v Olomouckém kraji". Cílem projektu byla ochrana a podpora hnízdní populace sýce rousného v jeho přirozeném prostředí v oblasti severní Moravy. Jelikož hnízdním biotopem sýce rousného jsou horské a podhorské oblasti lesních komplexů, projekt byl situován do pohoří Jeseníků, Rychlebských hor a Kralického Sněžníku.

 

Aktivity projektu

Monitoring stavu před realizací projektu, lokalizace, označení a ochrana doupných stromů v lesních porostech

Realizován byl monitoring sýce rousného terénní pochůzkou a pomocí akustických záznamníků s následnou analýzou a determinací nahrávek získaných v terénu. V porostech byly vyhledávány a dle metodiky Lesů České republiky, s.p., značeny doupné stromy, které ve spolupráci s vlastníkem lesa Lesy České republiky, s. p, budou ponechány v porostech do jejich dožití. Lokalizované doupné stromy byly označeny světle modrým rovnostranným trojúhelníkem 12x12x12 cm, na kmenu stromu ve výši prsou. V rámci projektu bylo v Olomouckém kraji dohledáno a označeno celkem 164 doupných stromů (dutiny vytesané datlem černým, žlunou zelenou a žlunou šedou, strakapoudem velkým).

 

Výroba a instalace hnízdních budek pro sýce rousného

Realizována byla výroba a instalace 415 hnízdních budek pro sýce rousného. Pro zamezení predace kunou byl obvodový plášť budek oplechován (boční stěny, dno, střecha, spodní část přední stěny) včetně překryvu oplechování v oblasti vletového otvoru. Při výrobě hnízdních budek byl kladen důraz na kvalitu a dlouhodobou životnost budek v horském terénu. Budky byly instalovány do zapojených lesních porostů, zejména smrkových a smíšených, příp. listnatých.

 

Zhodnocení výsledku a efektu projektu

Provedena byla fyzická kontrola instalovaných hnízdních budek, sledována byla obsazenost sýcem rousným a dalšími (necílovými) druhy ptáků. V případě potřeby (např. lokální kůrovcová kalamita na lokalitě a následná těžba porostu apod.) byly vytěžené budky přemístěny do jiných porostů. Data z výsledků kontrol budek byla zpracována a vyhodnocena.

 

Propagace projektu, osvěta ochrany sýce rousného

Za účelem propagace projektu byla instalována stálá informační tabule na pozemku p.č. 1/1, k.ú. Rejvíz, v majetku organizace Lesy České republiky, s.p. Propagace projektu je současně realizována prostřednictvím webových stránek.

 

Územně správní vymezení projektu

Orografické celky:

 • Hrubý Jeseník
 • Rychlebské hory
 • Kralický Sněžník

 

Ptačí oblasti:

 • Ptačí oblast Jeseníky
 • Ptačí oblast Kralický Sněžník

 

Okresy:

 • Jeseník
 • Šumperk
 • Ústí nad Orlicí

 

Krajské úřady:

 • Krajský úřad Olomouckého kraje (většina územní působnosti projektu)
 • Krajský úřad Pardubického kraje (malá územní část v oblasti Kralického Sněžníku a lesního celku východně od Červené Vody)

 

Chráněné krajinné oblasti:

 • CHKO Jeseníky

 

Obce s rozšířenou působností (ORP):

 • Obec Jeseník
 • Obec Králíky
 • Obec Šumperk

 

Vlastníci lesa:

Lesy České republiky, s.p.:

 • LS Hanušovice
 • LS Javorník
 • LS Jeseník
 • LS LS Loučná nad Desnou
 • LS Ruda nad Moravou

 

Katastrální území:

Adolfovice, Bílá Voda u Javorníka, Branná u Šumperka, Česká Ves, Domašov u Jeseníka, Hanušovice, Horní Hoštice, Horní Lipová, Horní Skorošice, Horní Údolí, Hundorf, Hynčice pod Sušinou, Chrastice, Jakubovice u Šumperka, Javorník-město, Jeseník, Kociánov, Kopřivná, Kouty nad Desnou, Kunčice pod Králickým Sněžníkem, Malá Morava, Malé Vrbno, Maršíkov, Mikulovice v Jeseníkách, Moravský Karlov, Nová Seninka, Nové Losiny, Nové Vilémovice, Ondřejovice v Jeseníkách, Ostružná, Pekařov, Petrov nad Desnou, Petrovice u Skorošic, Petříkov u Branné, Písařov, Písečná, Přemyslov, Rapotín, Raškov Dvůr, Raškov Ves, Rejhotice, Rejchartice u Šumperka, Rejvíz, Seč u Jeseníka, Sklená, Sklené u Malé Moravy, Sobotín, Staré Město pod Králickým Sněžníkem, Stříbrnice, Supíkovice, Široký Brod, Štědrákova Lhota, Travná u Javorníka, Vápenná, Velká Morava, Velké Losiny, Velké Vrbno, Vernířovice u Sobotína, Vikýřovice, Vlčice u Javorníka, Vysoká u Malé Moravy, Vysoké Žibřidovice, Vysoký Potok, Zálesí u Javorníka, Zlaté Hory, Žárová.

 

Autor: Karel Poprach

 

 

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 

Projekt "Ochrana a podpora sýce rousného v Olomouckém kraji" byl realizován na pozemcích ve vlastnictví České republiky, ve správě Lesů České republiky, s. p., lesních správ Hanušovice, Javorník, Jeseník, Loučná nad Desnou a Ruda nad Moravou.

Kontrolu a údržbu budek pro sýce rousného instalovaných v rámci projektu "Ochrana a podpora sýce rousného v Olomouckém kraji" finančně podporují Lesy České republiky, s. p., lesní správy Hanušovice, Javorník, Jeseník, Loučná nad Desnou a Ruda nad Moravou.