Historických poznatků o rozšíření sýce rousného z Jeseníků (především z CHKO Jeseníky) je velmi málo. Venus (1965) pozoroval 1 ex. sýce u Vernířovic (SU) a v roce 1975 byl chycen 1 ex. sýce do želez u Staré Vsi (BR) (Suchý 2004). Hnízdění bylo prvně prokázáno v roce 1972 pracovníky Správy CHKO Jeseníky, kdy z instalované hnízdní budky uprostřed starého smrkového porostu na Rejvízu (JE) bylo vyvedeno 8 mláďat (Beran 1972). Z okolí NPR Rejvíz zmiňuje L. Hajný v 80. letech 20. století obsazení 3-4 budek sýcem. Jelikož docházelo k predaci kunou v budkách, sýc přestal budky obsazovat a hnízdil v dutinách buku po datlu černém (Hajný in litt. 2009).

Suchý (1985, 2004) po nálezu letky sýce rousného na Rýmařovsku instaloval v roce 1980 – 17 hnízdních budek, v roce 1982 - 4, 1986 - 2, 1988 - 9, 1989 - 2 a v roce 1992 – 2, celkem 36 hnízdních budek pro sýce rousného, z nichž bylo do roku 1995 zničeno těžbou 6 budek (Suchý 2004) a po roce 1995 6 budek (Poprach unpubl.). Suchý (2004) následně z výsledků kontrol instalovaných budek zpracoval výskyt a nidobiologii sýce rousného na Rýmařovsku. Spolek Tyto (dříve občanské sdružení) instalované budky pro sýce rousného od O. Suchého v roce 1998 převzal a instalovanou síť budek rozšířil do dalších oblastí CHKO Jeseníky.

V roce 1998 byla instalovaná síť budek pro sýce rousného doplněna o dalších 45 nových budek v oblasti severozápadně od Rýmařova a Malé Morávky.V roce 1999 byla síť rozšířena o 41 budek v oblasti Rejvízu, v roce 2001 bylo instalováno 68 budek v oblasti Koutů nad Desnou a v roce 2002 42 budek v oblasti Karlovy Studánky.Celkem ke konci roku 2002 bylo na území CHKO Jeseníky rozmístěno 219 budek. Mimo území CHKO Jeseníky jsme v roce 2000 instalovali 20 budek pro sýce rousného na území Lesní správy Bruntál.

V letech 1998–2013 probíhala každoroční kontrola a údržba instalovaných budek, prováděno bylo jejich čištění, opravy poškozených budek a doplnění zničených budek. Celkový počet kontrolovaných budek pro sýce rousného v CHKO Jeseníky v roce 2013 činil 226 budek.

 

Autor: Karel Poprach

 

 

 

Donátoři projektu

 

Níže uvedeným institucím děkujeme za dlouhodobou finanční podporu projektu zaměřeného na hnízdní podporu sýce rousného v Jeseníkách.

 

Výroba a instalace budek pro sýce rousného na území CHKO Jeseníky byla v letech 1998–2013 finančně podpořena z Programu péče o krajinu Ministerstva životního prostředí prostřednictvím Správy CHKO Jeseníky. Výrobu a instalaci budek pro sýce rousného mimo území CHKO Jeseníky, v oblastní působnosti lesní správy Bruntál, finančně podpořily Lesy České republiky, s. p., lesní správa Bruntál.

 

Kontrolu a údržbu budek pro sýce rousného v letech 1998–2013 finančně podpořili:

Lesy České republiky, s. p., lesní správy Bruntál, Janovice, Jeseník a Loučná nad Desnou; Ministerstvo životního prostředí z Programu péče o krajinu prostřednictvím Správy CHKO Jeseníky; Spolek Tyto – v letech, kdy se na údržbu budek nepodařilo zajistit finanční prostředky v rozpočtové výši.