Potrava sýce rousného (Aegolius funereus)

Potravu sýce rousného tvoří v evropském areálu rozšíření drobní savci, zejména hraboši (Microtus), norník rudý (Clethrionomys glareolus), myšice (Apodemus), rejsci (Sorex) a drobné druhy ptáků (Korpimäki 1986). V oblasti Fenoskandinávie kolísá početnost populace hrabošů v tří až pětiletých cyklech, přičemž populační hustota sýce rousného se v závislosti na potravě postupně snižuje směrem na sever (Korpimäki 1986).

V České republice tvoří potravu sýce rousného zejména hraboši (mokřadní a polní), norník rudý, myšice lesní a křovinná, plšík lískový, rejsek obecný, malý a horský, bělozubky, v malé míře jsou zastoupeni rovněž drobní ptáci (Vacík 1991, Hudec & Šťastný 2005). Na populacích drobných savců je však sýc rousný bytostně závislý a v případě jejich nedostatku nehnízdí nebo je hnízdění neúspěšné (Poprach unpubl.).

 

Autor: Karel Poprach

 

 

V letech gradace hlavní kořisti sýce rousného – drobných savců je možno v budkách nacházet zásobu potravy v počtu i přes deset ulovených jedinců. Foto: © Karel Poprach.