Bartl J. 2002: Moje zkušenosti s hnízděním sýce rousného (Aegolius funereus) na Vyškovsku. Crex 19: 75–76.

Beran J. 1972: Zahnízdění sýce rousného v Jeseníkách. Ochrana přírody, 11: 240–241.

Cepák J., Klvaňa P., Škopek J., Schröpfer L., Jelínek M., Hořák D., Formánek J. Zárybnický J. (eds.) 2008: Atlas migrace ptáků České republiky a Slovenska. Aventinum, Praha.

Čapek M. 1994: Birds in mountain ecosystems under pressure of air pollution. Acta Scientiarum naturalium Academiae Scientiarum Bohemicae, 28 (4): 1–46.

Diviš T. 2004: Několik poznámek k rozšíření a ekologii sýce rousného (Aegolius funereus). Panurus 14: 47–51.

Drdáková M. 2002: Hnízdní biologie sýce rousného (Aegolius funereus) v imisních oblastech Krušných hor. Diplomová práce LF ČZU v Praze, 98 p.

Dvořák L., Vermouzek Z. & Dvořáková J. 2002: Poznatky o výskytu sýce rousného (Aegolius funereus) v Moravském krasu v letech 1998–2002. Crex 19: 88–90.

Flousek J. 1985: Návrh na posílení populací sýce rousného (Aegolius funereus L.) a kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum L.) na území Krkonošského národního parku. Opera corcontica, 22: 139-151.

Holý P. 2002: Potravní ekologie sýce rousného (Aegolius funereus L.) v imisních oblastech Krušných hor. Diplomová práce LF ČZU v Praze, 106 p.

Hromádko M., Čihák K., Hromádková V. & Porkert J. 2005: Ptáci Orlických hor. OS Libri, Dobré, 384 pp.

Hudec K., Šťastný K. & kolektiv 2005: Fauna ČR, Ptáci 2/II. Academia, Praha.

Chobot J. & Chobot K. 2002: Hnízdění sýce rousného (Aegolius funereus) na Třebíčsku. Crex 19: 77–78.

Kloubec B. 1990: Dosavadní poznatky o složení potravy sýce rousného (Aegolius funereus L.) na Šumavě. Sborník z ornitologické konference Přerov 1989. Státní zemědělské nakladatelství, Praha, 72 p.

Korpimäki E. 1986: Gradients in population fluctuations of Tengmalm´s Owl Aegolius funereus in Europe. Oecologie 69: 195–201.

Korpimäki E. 1997: Tengmalm´s Owl (Aegolius funereus). In: Hagemeijer E.J.M. & Blair M.J. (ed.): The EBCC Atlas of European Breeding Birds: Their Distribution and Abundance. T & D Poysor, London.

Korpimäki E. Lagerström M. & Saurola P. 1987: Field evidence for nomadism in Tengmalm´s Owl Aegolius funereus. Ornis Scand. 18: 1–4.

König C. 1969: Sechsjährige Untersuchungen an einer Population des Rauhfusskauzes Aegolius funereus (L.). Journal für Ornithologie 110: 133–147.

Kunstmüller I. 2002: Výskyt a hnízdění sýce rousného (Aegolius funereus) v Jihlavských vrších a v centrální části Českomoravské vysočiny. Crex 19: 81–85.

Mikkola H. 1983: Owls of Europe. Poyser, Calton.

Mrlík V. 1994: Sýc rousný (Aegolius funereus) v Moravském krasu a poznámky k jeho hlasové aktivitě. Sylvia 30: 141–147.

Pokorný J. 2000: Potrava sýce rousného (Aegolius funereus) v imisemi poškozených oblastech Jizerských hor a Krkonoš. Buteo 11: 107-114.

Poprach K. 2010: Sýc rousný (Aegolius funereus) v CHKO Jeseníky. Campanula – Sborník referátů z konference ke 40. výročí CHKO Jeseníky, Karlova Studánka: 87-97.

Sedláček K. 1988: Červená kniha ohrožených a vzácných druhů živočichů ČSSR, Ptáci. SZeN, Praha.

Schwerdtfeger O. 1984: Verhalten und Populationsdynamik des Rauhfusskauzes (Aegolius funereus). Vogelwarte 32: 183–200.

Suchý O. 1985: Pomáháme sýcům rousným při hnízdění. Zprávy MOS Přerov 85: 118–120.

Suchý O. 2004: Sýc rousný (Aegolius funereus) v jižní části Chráněné krajinné oblasti Jeseníky v letech 1980–1995. Zprávy MOS, 62: 25–34.

Šťastný K. & Bejček V. 2003: Červený seznam ptáků České republiky. In.: Plesník J., Hanzal V. & Brejšková L. 2003: Sborník prací z ochrany přírody 22. Praha, 2003.

Šťastný K., Bejček V. & Hudec K. 1997: Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice 1985–1989. Nakladatelství a vydavatelství H&H Jinočany, 457 pp.

Šťastný K., Bejček V. & Hudec K. 2006: Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice. Aventinum, Praha.

Tomeš K. 1997: Hnízdění sýce rousného (Aegolius funereus) v okolí České Třebové. Panurus 8: 57–58.

Tunka Z. 1988: Sýc rousný novým hnízdním druhem avifauny Znojemska. Živa 36: 196.

Urbánek L. 2001: Sýc rousný (Aegolius funereus) a kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) na Svitavsku. Panurus 11: 123–126.

Vacík R. 1991: Hnízdní biologie sýce rousného, Aegolius funereus, v Čechách a na Moravě. Sylvia 28: 95–113.

Venus J. 1965: Pozorování sýce rousného (Aegolius funereus) v Jeseníkách. Zprávy MOS 28: 12.